صفحه اصلی
چهارشنبه, 12 مهر 1402
2788

جلسه انتخابات داخلی انجمن اولیاء و مربیان طبق جدول زمانبندی و تقویم اجرایی مدرسه

جلسه انتخابات داخلی انجمن اولیاء و مربیان طبق جدول زمانبندی و تقویم اجرایی مدرسه به صورت حضوری در مصلی حکمت و با حضور مدیر و کادر اجرایی و اعضای نمایندگان کلاسی مدرسه برگزار گردید.

جلسه انتخابات داخلی انجمن اولیاء و مربیان طبق جدول زمانبندی و تقویم اجرایی مدرسه

جلسه انتخابات داخلی انجمن اولیاء و مربیان طبق جدول زمانبندی و تقویم اجرایی مدرسه به صورت حضوری در مصلی حکمت و با حضور مدیر و کادر اجرایی و اعضای نمایندگان کلاسی مدرسه برگزار گردید.
[🌺] در دستور کار جلسه:۱.برگزاری انتخابات داخلی انجمن اولیا و مربیان ۲.روز دانش آموز و هدیه ویژه دانش آموزان ۳.اردوها و برنامه های فوق برنامه ۴.فعالیت‌های پرورشی و تربیتی ۵.مسایل جاری مدرسه
[🌺] در این جلسه انتخابات داخلی انجمن اولیا و مربیان نیز برگزار گردید،و در خصوص مسائل جاری مدرسه و فعالیت های پیش رو بحث و گفتگو شد و تصمیماتی در خصوص نحوی برگزاری و اجرای برنامه‌های مدرسه به تصویب اعضای محترم رسید.اسامی نفرات منتخب انجمن اولیا و مربیان در سال جاری عبارتند از:اعضای اصلی :1.رئیس انجمن اولیا و مربیان سرکار خانم آزادیان 7.12.نائب رئیس سرکار خانم عسگری 7.63.منشی سرکارخانم فلاح 9.44.عضو اصلی سرکار خانم اصغری 8.45.عضو اصلی سرکارخانم عسگری 9.26.عضو اصلی سرکارخانم صفر 8.27.عضو اصلی سرکار خانم ابراهیمی 7.5اعضای علی البدل :1.سرکار خانم خزائی 8.12.سرکارخانم وطن دوست 9.13.سرکار خانم دالوند 9.34.سرکار خانم حفیظی 8.35.سرکار خانم عباسی 7.16.سرکار خانم حیدری 7.2 7.سرکارخانم بهروزیان 7.3