صفحه اصلی
شنبه, 03 مهر 1400
219

آغاز سال تحصیلی 1401-1400

جشن آغاز سال تحصیلی جدید 1401_1400 با حضور مدیر محترم، کادر اجرایی و دبیران گرامی و تعداد اندکی دانش آموزان به نمایندگی از کل دانش آموزان برگزار گردید.

آغاز سال تحصیلی 1401-1400

 

جشن آغاز سال تحصیلی جدید 1401_1400 با حضور مدیر محترم، کادر اجرایی و دبیران گرامی و تعداد اندکی دانش آموزان به نمایندگی از کل دانش آموزان برگزار گردید.


در این مراسم تمامی دانش آموزان حکمت به صورت آنلاین در این جشن شرکت داشتند.