صفحه اصلی
یکشنبه, 24 آذر 1398
77

برگزاری سمینار علمی درس مطالعات اجتماعی

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه حکمت نبوی ، به معرفی محصولات کشاورزی از تولید به مصرف با هدف آموزش و توجه به ساحت اقتصادی و علمی پرداختند.

برگزاری سمینار علمی  درس مطالعات اجتماعی

برگزاری سمینار علمی  درس مطالعات اجتماعی 

 دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه حکمت نبوی ، به معرفی محصولات کشاورزی از تولید به مصرف با هدف آموزش و توجه به ساحت اقتصادی و علمی پرداختند.

 در این برنامه ارائه نمونه ای از محصولات زراعی شامل حبوبات ، غلات و محصولات جالیزی شامل گل و میوه ها و پخش کلیپ توسط دانش آموزان صورت گرفت.

 همچنین جناب آقای رسولی ولی محترم دانش آموز عزیز گلاره رسولی نیز به عنوان کارشناس گیاه شناسی به منظور معرفی محصولات و سرکارخانم هنرور کارشناس تغذیه مرکز بهداشت به منظور معرفی و اهمیت گروه غلات و حبوبات در تغذیه مناسب رشد دانش آموزان، حضور داشتند. 

 در پایان کلیه دانش آموزان محصولات تهیه شده را در کلاس میل نمودند.